Sumi-Alpha 050 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Sumi-Alpha 050 EC - insektycyd, oprysk na błonkówki, błyszczka jarzynówka, boreczniki, brudnica mniszka, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz łodygowy, chowacz podobnik, chrząszcze, chrząszcze stonki ziemniaczanej, drążyny, formy dorosłe, gąsienice, gąsienice bielinka kapustnika, gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice piętnówki kapustnicy, gąsienice szkodliwych motyli, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, krzywik maliniaczek, krzywik porzeczkowiaczek, kwieciak malinowiec, larwy, larwy owadów żyjące w oprzędachDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Sumi-Alpha 050 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Sumi-Alpha 050 EC

Dawka Agrofag Uprawy
0,2 l/ha strąkowiec bobowy bób w gruncie
0,2 l/ha mszyca trzmielinowo-burakowa bób w gruncie, burak cukrowy, burak pastewny
0,2-0,3 l/ha śmietka ćwiklanka burak cukrowy, burak pastewny
0,4 l/ha błyszczka jarzynówka burak cukrowy, burak pastewny
0,3 l/ha pchełka burakowa burak cukrowy, burak pastewny
0,2 l/ha wciornastek cebula w gruncie, chrzan w gruncie, ogórek gruntowy, por w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha śmietka cebulanka cebula w gruncie, por w gruncie
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) mszyca śliwowo-chmielowa chmiel
0,2 l/ha gąsienice bielinka kapustnika chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha gąsienice bielinka rzepnika chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha gąsienice tantnisia krzyżowiaczka chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha gąsienice piętnówki kapustnicy chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha chowacz łodygowy chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha drążyny chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha pchełka chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha zmienik chrzan w gruncie, fasola w gruncie, ogórek gruntowy, plantacje nasienne warzyw, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha mszyca kapuściana chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,2 l/ha śmietka kapuściana chrzan w gruncie, rośliny kapustne w gruncie
0,45 l/ha owocówki drzewa owocowe
0,45 l/ha szkodniki zjadające drzewa owocowe
0,45 l/ha szkodniki minujące drzewa owocowe
0,2 l/ha strąkowiec fasolowy fasola na suche nasiona w gruncie
0,2 l/ha pachówka strąkóweczka groch w gruncie
0,2 l/ha strąkowiec grochowy groch w gruncie
0,25 l/ha mszyca jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pomidor gruntowy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto
0,25 l/ha skrzypionki jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto
0,45 l/ha krzywik porzeczkowiaczek krzewy jagodowe
0,45 l/ha krzywik maliniaczek krzewy jagodowe
0,6 l/ha kwieciak malinowiec krzewy jagodowe
0,6 l/ha pryszczarek krzewy jagodowe
0,6 l/ha szkodniki zjadające krzewy jagodowe
0,6 l/ha szkodniki minujące krzewy jagodowe
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) mszyca oberżyna pod osłonami, ogórek pod osłonami, papryka pod osłonami, pomidor pod osłonami
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) wciornastek oberżyna pod osłonami, ogórek pod osłonami, papryka pod osłonami, pomidor pod osłonami
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) owady szkodliwe oberżyna pod osłonami, ogórek pod osłonami, papryka pod osłonami, pomidor pod osłonami
0,2 l/ha mszyca ogórek gruntowy
0,25 l/ha larwy stonki ziemniaczanej pomidor gruntowy
0,25 l/ha stonka ziemniaczana pomidor gruntowy, pomidor gruntowy
0,25 l/ha chrząszcze stonki ziemniaczanej pomidor gruntowy
0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) mszyca rośliny ozdobne pod osłonami
0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) owady szkodliwe rośliny ozdobne pod osłonami
0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) mszyca rośliny ozdobne w gruncie
0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) zmienik rośliny ozdobne w gruncie
0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) owady szkodliwe rośliny ozdobne w gruncie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) gąsienice rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) chrząszcze rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) larwy rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) formy dorosłe rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) błonkówki rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) muchówki rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) mszyca rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) zmienik rośliny zielarskie
0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) owady szkodliwe rośliny zielarskie
0,2-0,25 l/ha słodyszek rzepakowy rzepak jary, rzepak ozimy
0,2-0,25 l/ha chowacz czterozębny rzepak jary, rzepak ozimy
0,25 l/ha szkodniki łuszczynowe rzepak jary, rzepak ozimy
0,25 l/ha pryszczarek kapustnik rzepak jary, rzepak ozimy
0,25 l/ha chowacz podobnik rzepak jary, rzepak ozimy
0,25 l/ha chowacz brukwiaczek rzepak ozimy
0,15-1% (150-1000 ml środka w 100 litrach wody) zwalczanie szkodników wtórnych starsze drzewostany
0,15-1% (150-1000 ml środka w 100 litrach wody) zabezpieczanie surowca drzewnego starsze drzewostany
0,2-0,25 l/ha brudnica mniszka starsze drzewostany
0,2-0,25 l/ha osnuja gwiaździsta starsze drzewostany
0,2-0,25 l/ha zasnuja świerkowa starsze drzewostany
0,2-0,25 l/ha larwy owadów żyjące w oprzędach starsze drzewostany
0,15-0,2 l/ha boreczniki starsze drzewostany
0,15-0,2 l/ha strzygonia starsze drzewostany
0,15-0,2 l/ha gąsienice szkodliwych motyli starsze drzewostany
0,5-2% (500-2000 ml środka w 100 litrach wody) szeliniak sosnowiec starsze drzewostany
0,5-2% (500-2000 ml środka w 100 litrach wody) ryjkowcowate starsze drzewostany
0,2 l/ha rolnica warzywa gruntowe
0,2-0,25 l/ha larwy stonki ziemniaczanej ziemniak
0,2-0,25 l/ha stonka ziemniaczana ziemniak, ziemniak
0,2-0,25 l/ha chrząszcze stonki ziemniaczanej ziemniak

Etykieta Sumi-Alpha 050 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Sumi-Alpha 050 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Insektycyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • esfenwalerat - 50 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Sumi-Alpha 050 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy
  • drażniący
  • uczulający
  • Xn oraz zwroty R20/22
  • R38
  • R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą)
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • niebezpieczny dla środowiska
  • N oraz zwrot R50/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Sumi-Alpha 050 EC (zastosowanie, jak stosować Sumi-Alpha 050 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Sumi-Alpha 050 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
bób w gruncie strąkowiec bobowy 0,2 l/ha Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanu, a następnie powtórzyć po 10-15 dniach. Nie
bób w gruncie mszyca trzmielinowo-burakowa 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie nalotu form uskrzydlonych. Nie
burak cukrowy śmietka ćwiklanka 0,2-0,3 l/ha Stosować w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją. Nie
burak cukrowy mszyca trzmielinowo-burakowa 0,2 l/ha Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc. Nie
burak cukrowy błyszczka jarzynówka 0,4 l/ha Stosować w okresie żerowania młodych gąsienic. Nie
burak cukrowy pchełka burakowa 0,3 l/ha Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Nie
burak pastewny pchełka burakowa 0,3 l/ha Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Nie
burak pastewny śmietka ćwiklanka 0,2-0,3 l/ha Stosować w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją. Nie
burak pastewny mszyca trzmielinowo-burakowa 0,2 l/ha Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc. Nie
burak pastewny błyszczka jarzynówka 0,4 l/ha Stosować w okresie żerowania młodych gąsienic. Nie
cebula w gruncie wciornastek 0,2 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników. Nie
cebula w gruncie śmietka cebulanka 0,2 l/ha Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek w II dekadzie maja tj. na początku kwitnienia lilaka. Nie
chmiel mszyca śliwowo-chmielowa 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10. Nie
chrzan w gruncie gąsienice bielinka kapustnika 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
chrzan w gruncie gąsienice bielinka rzepnika 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
chrzan w gruncie gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
chrzan w gruncie gąsienice piętnówki kapustnicy 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
chrzan w gruncie chowacz łodygowy 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku z chwilą pojawienia się chrząszczy. Nie
chrzan w gruncie drążyny 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku z chwilą pojawienia się chrząszczy. Nie
chrzan w gruncie pchełka 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku i po wysadzeniu w pole z chwilą pojawienia się szkodnika. Nie
chrzan w gruncie zmienik 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
chrzan w gruncie wciornastek 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
chrzan w gruncie mszyca kapuściana 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
chrzan w gruncie śmietka kapuściana 0,2 l/ha Zabieg wykonać w okresie lotu much w I dekadzie maja. Nie
drzewa owocowe owocówki 0,45 l/ha b.d. Nie
drzewa owocowe szkodniki zjadające 0,45 l/ha b.d. Nie
drzewa owocowe szkodniki minujące 0,45 l/ha b.d. Nie
fasola na suche nasiona w gruncie strąkowiec fasolowy 0,2 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie wysychania łusek strąków. Nie
fasola w gruncie zmienik 0,2 l/ha Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem. Zabieg wykonać wcześnie rano, dopóki owady są nieruchliwe. Nie
groch w gruncie pachówka strąkóweczka 0,2 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie zawiązywania się strąków. Nie
groch w gruncie strąkowiec grochowy 0,2 l/ha Opryskiwać na początku kwitnienia. Nie
jęczmień jary mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
jęczmień jary skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
jęczmień ozimy mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
jęczmień ozimy skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
krzewy jagodowe krzywik porzeczkowiaczek 0,45 l/ha b.d. Nie
krzewy jagodowe krzywik maliniaczek 0,45 l/ha b.d. Nie
krzewy jagodowe kwieciak malinowiec 0,6 l/ha b.d. Nie
krzewy jagodowe pryszczarek 0,6 l/ha b.d. Nie
krzewy jagodowe szkodniki zjadające 0,6 l/ha b.d. Nie
krzewy jagodowe szkodniki minujące 0,6 l/ha b.d. Nie
oberżyna pod osłonami mszyca 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
oberżyna pod osłonami wciornastek 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
oberżyna pod osłonami owady szkodliwe 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
ogórek gruntowy zmienik 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników Nie
ogórek gruntowy wciornastek 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników Nie
ogórek gruntowy mszyca 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników Nie
ogórek pod osłonami mszyca 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
ogórek pod osłonami wciornastek 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
ogórek pod osłonami owady szkodliwe 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
owies mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
owies skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
papryka pod osłonami mszyca 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
papryka pod osłonami wciornastek 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
papryka pod osłonami owady szkodliwe 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
plantacje nasienne warzyw zmienik 0,2 l/ha Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe. Nie
pomidor gruntowy larwy stonki ziemniaczanej 0,25 l/ha b.d. Nie
pomidor gruntowy stonka ziemniaczana 0,25 l/ha b.d. Nie
pomidor gruntowy chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,25 l/ha b.d. Nie
pomidor gruntowy mszyca 0,25 l/ha b.d. Nie
pomidor gruntowy stonka ziemniaczana 0,25 l/ha b.d. Nie
pomidor pod osłonami mszyca 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
pomidor pod osłonami wciornastek 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
pomidor pod osłonami owady szkodliwe 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
por w gruncie wciornastek 0,2 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników. Nie
por w gruncie śmietka cebulanka 0,2 l/ha Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek w II dekadzie maja tj. na początku kwitnienia lilaka. Nie
pszenica jara mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
pszenica jara skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
pszenica ozima mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
pszenica ozima skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
pszenżyto jare mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
pszenżyto jare skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
pszenżyto ozime mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
pszenżyto ozime skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie
rośliny kapustne w gruncie gąsienice bielinka kapustnika 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
rośliny kapustne w gruncie gąsienice bielinka rzepnika 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
rośliny kapustne w gruncie gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
rośliny kapustne w gruncie gąsienice piętnówki kapustnicy 0,2 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Nie
rośliny kapustne w gruncie chowacz łodygowy 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku z chwilą pojawienia się chrząszczy. Nie
rośliny kapustne w gruncie drążyny 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku z chwilą pojawienia się chrząszczy. Nie
rośliny kapustne w gruncie pchełka 0,2 l/ha Opryskiwać rośliny na rozsadniku i po wysadzeniu w pole z chwilą pojawienia się szkodnika. Nie
rośliny kapustne w gruncie zmienik 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
rośliny kapustne w gruncie wciornastek 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
rośliny kapustne w gruncie mszyca kapuściana 0,2 l/ha Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
rośliny kapustne w gruncie śmietka kapuściana 0,2 l/ha Zabieg wykonać w okresie lotu much w I dekadzie maja. Nie
rośliny ozdobne pod osłonami mszyca 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny ozdobne pod osłonami owady szkodliwe 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny ozdobne w gruncie mszyca 0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny ozdobne w gruncie zmienik 0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny ozdobne w gruncie owady szkodliwe 0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie gąsienice 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie chrząszcze 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie larwy 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie formy dorosłe 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie błonkówki 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie muchówki 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie mszyca 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie zmienik 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rośliny zielarskie owady szkodliwe 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
rzepak jary słodyszek rzepakowy 0,2-0,25 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Nie
rzepak jary chowacz czterozębny 0,2-0,25 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Nie
rzepak jary szkodniki łuszczynowe 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak jary pryszczarek kapustnik 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak jary chowacz podobnik 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,2-0,25 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Nie
rzepak ozimy chowacz czterozębny 0,2-0,25 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Nie
rzepak ozimy szkodniki łuszczynowe 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy pryszczarek kapustnik 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy chowacz podobnik 0,25 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy chowacz brukwiaczek 0,25 l/ha Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. Nie
starsze drzewostany zwalczanie szkodników wtórnych 0,15-1% (150-1000 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
starsze drzewostany zabezpieczanie surowca drzewnego 0,15-1% (150-1000 ml środka w 100 litrach wody) b.d. Nie
starsze drzewostany brudnica mniszka 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany osnuja gwiaździsta 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany zasnuja świerkowa 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany larwy owadów żyjące w oprzędach 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany boreczniki 0,15-0,2 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany strzygonia 0,15-0,2 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany gąsienice szkodliwych motyli 0,15-0,2 l/ha b.d. Nie
starsze drzewostany szeliniak sosnowiec 0,5-2% (500-2000 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwania roślin aparaturą naziemną używając 50-100 l cieczy/ha. Nie
starsze drzewostany ryjkowcowate 0,5-2% (500-2000 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwania roślin aparaturą naziemną używając 50-100 l cieczy/ha. Nie
warzywa gruntowe rolnica 0,2 l/ha b.d. Nie
ziemniak larwy stonki ziemniaczanej 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
ziemniak stonka ziemniaczana 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
ziemniak chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
ziemniak stonka ziemniaczana 0,2-0,25 l/ha b.d. Nie
żyto mszyca 0,25 l/ha Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna Nie
żyto skrzypionki 0,25 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw. Nie