Starane 250 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Starane 250 EC - chwastobójczy, oprysk na chwasty dwuliścienneDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Starane 250 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Starane 250 EC

Dawka Agrofag Uprawy
0,8-1,2 l/ha chwasty dwuliścienne boisko sportowe, trawniki, użytki zielone
1,5 l/ha chwasty dwuliścienne drzewa pestkowe, drzewa ziarnkowe
0,5-0,8 l/ha chwasty dwuliścienne jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare
0,5-0,8 l/ha 0,8 l/ha - powoje chwasty dwuliścienne jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
1 l/ha chwasty dwuliścienne kukurydza, trawy nasienne

Etykieta Starane 250 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Starane 250 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego - 250 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Starane 250 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy
  • Xn oraz zwroty R37/38
  • R40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego
  • R65
  • R67
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • niebezpieczny dla środowiska
  • N oraz zwrot R51/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Starane 250 EC (zastosowanie, jak stosować Starane 250 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Starane 250 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
boisko sportowe chwasty dwuliścienne 0,8-1,2 l/ha Środek stosować wiosną lub wcześnie jesienią (nie później niż do połowy września), gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście Nie
drzewa pestkowe chwasty dwuliścienne 1,5 l/ha Najlepiej opryskiwać na przełomie maja i czerwca w celu niszczenia zachwaszczenia wtórnego, gdy chwasty osiągnęły wysokość 9-10 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście. Środek można również stosować w ciągu całego okresu wegetacji w celu zniszczenia mniszka pospolitego na pasach murawy i w międzyrzędziach. Nie
drzewa ziarnkowe chwasty dwuliścienne 1,5 l/ha Najlepiej opryskiwać na przełomie maja i czerwca w celu niszczenia zachwaszczenia wtórnego, gdy chwasty osiągnęły wysokość 9-10 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście. Środek można również stosować w ciągu całego okresu wegetacji w celu zniszczenia mniszka pospolitego na pasach murawy i w międzyrzędziach. Nie
jęczmień jary chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (37 w skali BBCH). Nie
jęczmień ozimy chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha 0,8 l/ha - powoje Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. (37 w skali BBCH). Nie
kukurydza chwasty dwuliścienne 1 l/ha Środek stosować po wschodach kukurydzy w fazie od 3 do 6 liści kukurydzy. Nie
pszenica jara chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (37 w skali BBCH). Nie
pszenica ozima chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha 0,8 l/ha - powoje Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. (37 w skali BBCH). Nie
pszenżyto jare chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (37 w skali BBCH). Nie
pszenżyto ozime chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha 0,8 l/ha - powoje Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. (37 w skali BBCH). Nie
trawniki chwasty dwuliścienne 0,8-1,2 l/ha Środek stosować wiosną lub wcześnie jesienią (nie później niż do połowy września), gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście Nie
trawy nasienne chwasty dwuliścienne 1 l/ha Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji traw, od pierwszego roku plonowania. Nie
użytki zielone chwasty dwuliścienne 0,8-1,2 l/ha Środek stosować wiosną lub wcześnie jesienią (nie później niż do połowy września), gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście Nie
żyto chwasty dwuliścienne 0,5-0,8 l/ha 0,8 l/ha - powoje Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. (37 w skali BBCH). Nie