Supero 05 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Supero 05 EC - chwastobójczy, oprysk na chwasty jednoliścienne, perz właściwyDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Supero 05 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Supero 05 EC

Dawka Agrofag Uprawy
3 l/ha perz właściwy burak cukrowy (plantacje produkcyjne), burak pastewny (plantacje produkcyjne)
1 l/ha chwasty jednoliścienne rzepak ozimy

Etykieta Supero 05 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Supero 05 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • chizalofop-P etylu - 50 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Supero 05 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy
  • łatwopalny
  • drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R10
  • R41
  • R65
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N
  • oraz zwrot R51/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Supero 05 EC (zastosowanie, jak stosować Supero 05 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Supero 05 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
burak cukrowy (plantacje produkcyjne) perz właściwy 3 l/ha Opryskiwać gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do 3 par liści Nie
burak pastewny (plantacje produkcyjne) perz właściwy 3 l/ha Opryskiwać gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do 3 par liści Nie
rzepak ozimy chwasty jednoliścienne 1 l/ha W celu zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego opryskiwać wiosną, nie póżniej niż do momentu wybijania rzepaku w pędy. Nie