Sencor 70 WG etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Sencor 70 WG - chwastobójczy, oprysk na chwasty, chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienneDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Sencor 70 WG w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Sencor 70 WG

Dawka Agrofag Uprawy
0,5 kg/ha chwasty jednoliścienne pomidor z rozsady
0,5 kg/ha chwasty dwuliścienne pomidor z rozsady
0,5 kg/ha chwasty pomidor z rozsady
0,75-1 kg/ha - przed wschodami ziemniaka 0,5 kg/ha - po wschodach ziemniaka chwasty dwuliścienne ziemniak

Etykieta Sencor 70 WG - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Sencor 70 WG, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • metrybuzyna - 70 %

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Sencor 70 WG

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy
  • Xn oraz zwrot R22
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • niebezpieczny dla środowiska
  • N oraz zwroty R50/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Sencor 70 WG (zastosowanie, jak stosować Sencor 70 WG) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Sencor 70 WG i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
pomidor z rozsady chwasty jednoliścienne 0,5 kg/ha - jeden dzień przed sadzeniem : dawka 0,5 kg/ha - po sadzeniu opryskiwać 7-10 dni po posadzeniu pomidorów dawka: 0,5 kg/ha Nie
pomidor z rozsady chwasty dwuliścienne 0,5 kg/ha - jeden dzień przed sadzeniem : dawka 0,5 kg/ha - po sadzeniu opryskiwać 7-10 dni po posadzeniu pomidorów dawka: 0,5 kg/ha Nie
pomidor z rozsady chwasty 0,5 kg/ha - jeden dzień przed sadzeniem : dawka 0,5 kg/ha - po sadzeniu opryskiwać 7-10 dni po posadzeniu pomidorów dawka: 0,5 kg/ha Nie
ziemniak chwasty dwuliścienne 0,75-1 kg/ha - przed wschodami ziemniaka 0,5 kg/ha - po wschodach ziemniaka a) przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin: 0,75-1 kg/ha. b) po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3-4 cm: 0,5 kg/ha Nie