Sarfun 500 SC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Sarfun 500 SC - fungicyd, oprysk na fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liściDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Sarfun 500 SC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Sarfun 500 SC

Dawka Agrofag Uprawy
0,4 l/ha mączniak prawdziwy jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima
0,4 l/ha łamliwość źdźbła jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime
0,4 l/ha fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła jęczmień ozimy, pszenica ozima
0,4 l/ha septorioza paskowana liści pszenica ozima

Etykieta Sarfun 500 SC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Sarfun 500 SC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Fungicyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • karbendazym - 500 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Sarfun 500 SC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • mutagenny kat. 2
  • działający szkodliwie na rozrodczość
  • kat 2
  • Toksyczny oraz zwroty R 46
  • R 60
  • R 61
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Sarfun 500 SC (zastosowanie, jak stosować Sarfun 500 SC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Sarfun 500 SC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
jęczmień jary mączniak prawdziwy 0,4 l/ha Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. Nie
jęczmień ozimy łamliwość źdźbła 0,4 l/ha b.d. Nie
jęczmień ozimy fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła 0,4 l/ha b.d. Nie
jęczmień ozimy mączniak prawdziwy 0,4 l/ha b.d. Nie
pszenica jara mączniak prawdziwy 0,4 l/ha Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. Nie
pszenica ozima łamliwość źdźbła 0,4 l/ha b.d. Nie
pszenica ozima fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła 0,4 l/ha b.d. Nie
pszenica ozima mączniak prawdziwy 0,4 l/ha b.d. Nie
pszenica ozima septorioza paskowana liści 0,4 l/ha b.d. Nie
pszenżyto ozime łamliwość źdźbła 0,4 l/ha b.d. Nie