Proteus 110 OD etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Proteus 110 OD - insektycyd, oprysk na bawełnica topolowo-marchwiana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, chrząszcze stonki ziemniaczanej, larwy stonki ziemniaczanej, mszyca, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, mszyca trzmielinowo-burakowa, omacnica prosowianka, piętnówka kapustnica, ploniarka zbożówka, połyśnica marchwianka, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, stonka ziemniaczana, strąkowiec, szkodniki łuszczynowe, śmietka kapuściana, zachodniaDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Proteus 110 OD w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Proteus 110 OD

Dawka Agrofag Uprawy
- maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
bielinek kapustnik brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska
- maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
bielinek rzepnik brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska
- maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
mszyca kapuściana brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska
- maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
piętnówka kapustnica brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska
- maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
śmietka kapuściana brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha mszyca trzmielinowo-burakowa burak cukrowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana burak cukrowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha strąkowiec groch
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha mszyca kapusta głowiasta
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha mszyca kapuściana kapusta głowiasta
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha bielinek kapustnik kapusta głowiasta
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha bielinek rzepnik kapusta głowiasta
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha piętnówka kapustnica kapusta głowiasta
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha omacnica prosowianka kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha ploniarka zbożówka kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha bawełnica topolowo-marchwiana marchew
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha połyśnica marchwianka marchew
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha słodyszek rzepakowy rzepak ozimy, rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha chowacz czterozębny rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha szkodniki łuszczynowe rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha chowacz podobnik rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha pryszczarek kapustnik rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha chowacz brukwiaczek rzepak ozimy, rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha larwy stonki ziemniaczanej ziemniak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha stonka ziemniaczana ziemniak, ziemniak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha chrząszcze stonki ziemniaczanej ziemniak

Etykieta Proteus 110 OD - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Proteus 110 OD, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
 • Insektycyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
 • tiachlopryd - 100 g
 • deltametryna - 10 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Proteus 110 OD

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
 • szkodliwy
 • drażniący
 • uczulający
 • rakotwórczy kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R22
 • R36/38 - działa drażniąco na oczy (R36) i skórę (R38) - preparat aplikowany do oka zwierzęcia powoduje uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia i utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny natomiast preparat aplikowany na skórę królika, w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, spowoduje powstanie wyraźnego stanu zapalnego, który utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia
 • R40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego
 • R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą)
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
 • niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Proteus 110 OD (zastosowanie, jak stosować Proteus 110 OD) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Proteus 110 OD i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
brokuł bielinek kapustnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
brokuł bielinek rzepnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
brokuł mszyca kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
brokuł piętnówka kapustnica - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
brokuł śmietka kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
burak cukrowy mszyca trzmielinowo-burakowa Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha Termin stosowania: Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35). Nie
burak cukrowy mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha Termin stosowania: Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35). Nie
groch strąkowiec Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kalafior bielinek kapustnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kalafior bielinek rzepnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kalafior mszyca kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kalafior piętnówka kapustnica - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kalafior śmietka kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta brukselska bielinek kapustnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta brukselska bielinek rzepnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta brukselska mszyca kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta brukselska piętnówka kapustnica - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta brukselska śmietka kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta głowiasta mszyca Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta mszyca kapuściana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta bielinek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta bielinek rzepnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta piętnówka kapustnica Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha b.d. Nie
kapusta pekińska bielinek kapustnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta pekińska bielinek rzepnik - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta pekińska mszyca kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta pekińska piętnówka kapustnica - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kapusta pekińska śmietka kapuściana - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Tak
kukurydza omacnica prosowianka Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy. Nie
kukurydza zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później. 2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją. Nie
kukurydza ploniarka zbożówka Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego. Nie
marchew bawełnica topolowo-marchwiana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata). W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe. Nie
marchew połyśnica marchwianka Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata). W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe. Nie
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego. Nie
rzepak ozimy chowacz czterozębny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego Nie
rzepak ozimy szkodniki łuszczynowe Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy chowacz podobnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy pryszczarek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy chowacz brukwiaczek Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Nie
rzepak ozimy chowacz brukwiaczek Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi Nie
ziemniak larwy stonki ziemniaczanej Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczyn paków kwiatowych, pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym i nie póżniej niż do widocznych pierwszych owoców maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym Nie
ziemniak stonka ziemniaczana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczyn paków kwiatowych, pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym i nie póżniej niż do widocznych pierwszych owoców maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym Nie
ziemniak chrząszcze stonki ziemniaczanej Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczyn paków kwiatowych, pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym i nie póżniej niż do widocznych pierwszych owoców maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym Nie
ziemniak stonka ziemniaczana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczyn paków kwiatowych, pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym i nie póżniej niż do widocznych pierwszych owoców maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym Nie