Gwarant 500 SC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Gwarant 500 SC - fungicyd, oprysk na alternarioza, lophodermium, mączniak rzekomy dyniowatych, rhizosphaera kalkhoffii, septorioza paskowana liści, septorioza plew, szara pleśń, zaraza ziemniaka, zgorzel siewekDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Gwarant 500 SC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Gwarant 500 SC

Dawka Agrofag Uprawy
2,0 l/ha mączniak rzekomy dyniowatych ogórek w gruncie
2,0 l/ha zaraza ziemniaka pomidor w gruncie, ziemniak
2,0 l/ha alternarioza pomidor w gruncie
1,0 l/ha septorioza paskowana liści pszenica ozima
1,0 l/ha septorioza plew pszenica ozima
b.d zgorzel siewek szkółki leśne
b.d szara pleśń szkółki leśne
b.d lophodermium szkółki leśne
b.d rhizosphaera kalkhoffii szkółki leśne

Etykieta Gwarant 500 SC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Gwarant 500 SC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
 • Fungicyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
 • chlorotalonil - 500 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Gwarant 500 SC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
 • rakotwórczy kategorii 3
 • szkodliwy
 • drażniący
 • uczulający
 • Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe
 • R36 - działa drażniąco na oczy (preparat aplikowany do worka spojówkowego oka zwierzęcia powodują wyraźne uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia preparatu, utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny)
 • R40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego
 • R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą)
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
 • R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi
 • niebezpieczny dla środowiska
 • N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Gwarant 500 SC (zastosowanie, jak stosować Gwarant 500 SC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Gwarant 500 SC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 2,0 l/ha b.d. Nie
pomidor w gruncie zaraza ziemniaka 2,0 l/ha b.d. Nie
pomidor w gruncie alternarioza 2,0 l/ha b.d. Nie
pszenica ozima septorioza paskowana liści 1,0 l/ha b.d. Nie
pszenica ozima septorioza plew 1,0 l/ha b.d. Nie
szkółki leśne zgorzel siewek b.d Zgorzel siewek, szara pleśń Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zalecana ilość wody: ? choroby zgorzelowe: 1000 l/ha. ? szara pleśń: 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: ? choroby zgorzelowe: 1000 l/ha. ? szara pleśń: 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Tak
szkółki leśne szara pleśń b.d Zgorzel siewek, szara pleśń Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zalecana ilość wody: ? choroby zgorzelowe: 1000 l/ha. ? szara pleśń: 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: ? choroby zgorzelowe: 1000 l/ha. ? szara pleśń: 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Tak
szkółki leśne lophodermium b.d Osutki: Lophodermium sp., Rhizosphaera kalkhoffii Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zalecana ilość wody: 500 - 1000l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 500 - 1000l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środek Gwarant 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Tak
szkółki leśne rhizosphaera kalkhoffii b.d Osutki: Lophodermium sp., Rhizosphaera kalkhoffii Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Zalecana ilość wody: 500 - 1000l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 500 - 1000l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środek Gwarant 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Tak
ziemniak zaraza ziemniaka 2,0 l/ha b.d. Nie