Falcon 460 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Falcon 460 EC - fungicyd, oprysk na brunatna plamistość liści, czarna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy dębu, mączniak prawdziwy róż, osutka sosny, plamistość liści, plamistość pierścieniowa liści, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza biała, rdza brunatna, rdza karłowa, rdza liściowa, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plewDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Falcon 460 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Falcon 460 EC

Dawka Agrofag Uprawy
0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) plamistość liści bratek w gruncie
0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) rdza biała chryzantema biała pod osłonami
0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) plamistość pierścieniowa liści difenbachia pod osłonami, niecierpek pod osłonami
0,6 l/ha mączniak prawdziwy jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto
0,6 l/ha rdza karłowa jęczmień jary, jęczmień ozimy
0,6 l/ha rynchosporioza zbóż jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto
0,6 l/ha plamistość siatkowa liści jęczmienia jęczmień jary, jęczmień ozimy
0,6 l/ha rdza brunatna pszenica jara, pszenica ozima, żyto
0,6 l/ha brunatna plamistość liści pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime
0,6 l/ha septorioza paskowana liści pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime
0,6 l/ha septorioza plew pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto
0,6 l/ha fuzarioza kłosów pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime
0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) mączniak prawdziwy róż róża w gruncie
0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) czarna plamistość liści róża w gruncie
siewki jednoroczne - 0,75 l/ha. Zalecana ilość wody: 500 l/ha siewki dwuletnie - 1,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha osutka sosny szkółki drzew iglastych
siewki jednoroczne - 0,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 l/ha siewki dwuletnie - 0,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 300 l/ha mączniak prawdziwy dębu szkółki drzew liściastych
0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) rdza liściowa wierzba w gruncie
0,6 l/ha rdza źdźbłowa żyto

Etykieta Falcon 460 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Falcon 460 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
 • Fungicyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
 • spiroksamina - 250 g
 • tebukonazol - 167 g
 • triadimenol - 43 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Falcon 460 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
 • szkodliwy
 • drażniący
 • działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3 z przypisanymi symbolami Xn i C zwroty R21/22
 • R34
 • R41 oraz R63
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
 • niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N
 • oraz zwrot R50/53

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Falcon 460 EC (zastosowanie, jak stosować Falcon 460 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Falcon 460 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
bratek w gruncie plamistość liści 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
chryzantema biała pod osłonami rdza biała 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie na difenbachii i niecierpku co 14 dni, a na chryzantemach co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
difenbachia pod osłonami plamistość pierścieniowa liści 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie na difenbachii i niecierpku co 14 dni, a na chryzantemach co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
jęczmień jary mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień jary rdza karłowa 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień jary rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień jary plamistość siatkowa liści jęczmienia 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień ozimy mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień ozimy rdza karłowa 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień ozimy rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
jęczmień ozimy plamistość siatkowa liści jęczmienia 0,6 l/ha Od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Nie
niecierpek pod osłonami plamistość pierścieniowa liści 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie na difenbachii i niecierpku co 14 dni, a na chryzantemach co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
pszenica jara mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica jara rdza brunatna 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica jara brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica jara septorioza paskowana liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica jara septorioza plew 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica jara fuzarioza kłosów 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima rdza brunatna 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima septorioza paskowana liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima septorioza plew 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenica ozima fuzarioza kłosów 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare septorioza paskowana liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare septorioza plew 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare fuzarioza kłosów 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto jare rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime septorioza paskowana liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime septorioza plew 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime fuzarioza kłosów 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
pszenżyto ozime rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Nie
róża w gruncie mączniak prawdziwy róż 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
róża w gruncie czarna plamistość liści 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
szkółki drzew iglastych osutka sosny siewki jednoroczne - 0,75 l/ha. Zalecana ilość wody: 500 l/ha siewki dwuletnie - 1,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha b.d. Nie
szkółki drzew liściastych mączniak prawdziwy dębu siewki jednoroczne - 0,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 l/ha siewki dwuletnie - 0,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 300 l/ha b.d. Nie
wierzba w gruncie rdza liściowa 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Nie
żyto mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia. Nie
żyto rdza brunatna 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia. Nie
żyto rdza źdźbłowa 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia. Nie
żyto rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia. Nie
żyto septorioza plew 0,6 l/ha Od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia. Nie