Dursban 480 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Dursban 480 EC - insektycyd, oprysk na bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gąsienice, mszyca, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, słodyszek rzepakowyDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Dursban 480 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Dursban 480 EC

Dawka Agrofag Uprawy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha bielinek kapustnik brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha bielinek rzepnik brokuł, kalafior
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha gąsienice brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha piętnówka kapustnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha mszyca kapusta głowiasta biała
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha mszyca kapuściana kapusta głowiasta biała
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha chowacz brukwiaczek rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha chowacz czterozębny rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha słodyszek rzepakowy rzepak ozimy

Etykieta Dursban 480 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Dursban 480 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
 • Insektycyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
 • chloropiryfos - 480 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Dursban 480 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
 • szkodliwy
 • R10 - produkt jest łatwopalny - substancja o temperaturze zapłonu od 21 °C do 55 °C zdolna do podtrzymania palenia
 • R20/22 - działanie szkodliwe, działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu (100% szczurów przeżywa po podaniu preparatu do żołądka w dawce 50 mg/kg, ale obserwuje się wyraźne działanie toksyczne)
 • R36/38 - działa drażniąco na oczy (R36) i skórę (R38) - preparat aplikowany do oka zwierzęcia powoduje uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia i utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny natomiast preparat aplikowany na skórę królika, w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, spowoduje powstanie wyraźnego stanu zapalnego, który utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia
 • R65
 • R57
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
 • R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi
 • niebezpieczny dla środowiska
 • N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Dursban 480 EC (zastosowanie, jak stosować Dursban 480 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Dursban 480 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
brokuł bielinek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
brokuł bielinek rzepnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
brokuł gąsienice Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
brokuł piętnówka kapustnica Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kalafior bielinek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kalafior bielinek rzepnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kalafior gąsienice Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kalafior piętnówka kapustnica Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta biała bielinek kapustnik Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta biała piętnówka kapustnica Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta biała gąsienice Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha b.d. Nie
kapusta głowiasta biała mszyca Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
kapusta głowiasta biała mszyca kapuściana Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Nie
rzepak ozimy chowacz brukwiaczek Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika. Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie. Nie
rzepak ozimy chowacz czterozębny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika. Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie. Nie
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika. Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie. Nie