Cyperkill Max 500 EC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Cyperkill Max 500 EC - insektycyd, oprysk na chowacz czterozębny, chowacz podobnik, chrząszcze stonki ziemniaczanej, gąsienice tantnisia krzyzowiaczka, larwy, mszyca, skrzypionki, słodyszek rzepakowy, stonka ziemniaczana, wciornastekDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Cyperkill Max 500 EC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Cyperkill Max 500 EC

Dawka Agrofag Uprawy
0,05 l/ha mszyca groch, pszenica jara, pszenica ozima
0,05 l/ha skrzypionki jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima
0,05 l/ha gąsienice tantnisia krzyzowiaczka kapusta głowiasta
0,05 l/ha wciornastek por
0,05 l/ha słodyszek rzepakowy rzepak ozimy
0,05 l/ha chowacz czterozębny rzepak ozimy
0,05 l/ha chowacz podobnik rzepak ozimy
0,06 l/ha chrząszcze stonki ziemniaczanej ziemniak
0,06 l/ha stonka ziemniaczana ziemniak
0,06 l/ha larwy ziemniak

Etykieta Cyperkill Max 500 EC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Cyperkill Max 500 EC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Insektycyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • cypermetryna - 500 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Cyperkill Max 500 EC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy
  • Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe
  • N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska
  • R10 - produkt jest łatwopalny - substancja o temperaturze zapłonu od 21 °C do 55 °C zdolna do podtrzymania palenia
  • R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe
  • R38
  • R41
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Cyperkill Max 500 EC (zastosowanie, jak stosować Cyperkill Max 500 EC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Cyperkill Max 500 EC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
groch mszyca 0,05 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (groszek w fazie BBCH 19-55) Nie
jęczmień jary skrzypionki 0,05 l/ha Środek stosować od początku wylęgania się larw (jęczmień w fazie BBCH 39-65) Nie
kapusta głowiasta gąsienice tantnisia krzyzowiaczka 0,05 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46) Nie
por wciornastek 0,05 l/ha Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (por w fazie BBCH 11-47) Nie
pszenica jara mszyca 0,05 l/ha mszyce - zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (pszenica w fazie BBCH 59-73); skrzypionki - Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65) Nie
pszenica jara skrzypionki 0,05 l/ha mszyce - zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (pszenica w fazie BBCH 59-73); skrzypionki - Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65) Nie
pszenica ozima mszyca 0,05 l/ha mszyce - zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (pszenica w fazie BBCH 59-73); skrzypionki - Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65) Nie
pszenica ozima skrzypionki 0,05 l/ha mszyce - zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (pszenica w fazie BBCH 59-73); skrzypionki - Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65) Nie
rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,05 l/ha słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny - zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59); chowacz podobnik - Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67) Nie
rzepak ozimy chowacz czterozębny 0,05 l/ha słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny - zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59); chowacz podobnik - Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67) Nie
rzepak ozimy chowacz podobnik 0,05 l/ha słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny - zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59); chowacz podobnik - Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67) Nie
ziemniak chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,06 l/ha Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51) Nie
ziemniak stonka ziemniaczana 0,06 l/ha Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51) Nie
ziemniak larwy 0,06 l/ha Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51) Nie