Chwastox Turbo 340 SL etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Chwastox Turbo 340 SL - chwastobójczy, oprysk na chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienneDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Chwastox Turbo 340 SL w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Chwastox Turbo 340 SL

Dawka Agrofag Uprawy
2 l/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne jęczmień jary, owies, pszenica jara, pszenżyto jare
2 l/ha chwasty wieloletnie dwuliścienne jęczmień jary, owies, pszenica jara, pszenżyto jare
2,5 l/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
2,5 l/ha chwasty wieloletnie dwuliścienne jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
1,75-2 l/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne kukurydza
1,75-2 l/ha chwasty wieloletnie dwuliścienne kukurydza

Etykieta Chwastox Turbo 340 SL - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Chwastox Turbo 340 SL, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • MCPA - 300 g
  • dikamba - 40 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Chwastox Turbo 340 SL

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R22
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla środowiska zgodnie z przepiasmi o substancjach i preparatach chemicznych

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Chwastox Turbo 340 SL (zastosowanie, jak stosować Chwastox Turbo 340 SL) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Chwastox Turbo 340 SL i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
jęczmień jary chwasty jednoroczne dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
jęczmień jary chwasty wieloletnie dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
jęczmień ozimy chwasty jednoroczne dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
jęczmień ozimy chwasty wieloletnie dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
kukurydza chwasty jednoroczne dwuliścienne 1,75-2 l/ha opryskiwać w fazie 5-6 liści kukurydzy Nie
kukurydza chwasty wieloletnie dwuliścienne 1,75-2 l/ha opryskiwać w fazie 5-6 liści kukurydzy Nie
owies chwasty jednoroczne dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
owies chwasty wieloletnie dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
pszenica jara chwasty jednoroczne dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
pszenica jara chwasty wieloletnie dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
pszenica ozima chwasty jednoroczne dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
pszenica ozima chwasty wieloletnie dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
pszenżyto jare chwasty jednoroczne dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
pszenżyto jare chwasty wieloletnie dwuliścienne 2 l/ha zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia Nie
pszenżyto ozime chwasty jednoroczne dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
pszenżyto ozime chwasty wieloletnie dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
żyto chwasty jednoroczne dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie
żyto chwasty wieloletnie dwuliścienne 2,5 l/ha opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia Nie