Adengo 315 SC etykieta i zastosowanie, dawkowanie i sposób użycia

preparat Adengo 315 SC - chwastobójczy, oprysk na chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnicaDawkowanie

Zalecane dawki preparatu Adengo 315 SC w zależności od choroby (szkodnika) i uprawy - dawkowanie, dawka, dozowanie, sposób użycia, wydajność i działanie Adengo 315 SC

Dawka Agrofag Uprawy
0,33 - 0,44 l/ha chwastnica jednostronna kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha fiołek polny kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha gwiazdnica pospolita kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha jasnota purpurowa kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha komosa biała kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha przytulia czepna kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha rdest powojowaty kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha rdest ptasi kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha rumian pospolity kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha samosiewy rzepaku kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha szarłat szorstki kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha tasznik pospolity kukurydza
0,33 - 0,44 l/ha włośnica kukurydza

Etykieta Adengo 315 SC - karta charakterystyki

Najważniejsze informacje (ulotka, instrukcja, opis) o preparacie Adengo 315 SC, substancjach czynnych, klasyfikacji oprysku, zasadach bezpieczeństwa i zastosowaniu

Preparat i substancja czynna

Substancja czynna (aktywna) występująca w oprysku

Informacje o rodzaju preparatu
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • izoksaflutol - 225 g
  • tienkarbazon metylu - 90 g

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu Adengo 315 SC

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
  • działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3
  • Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe
  • R63
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
  • R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi
  • niebezpieczny dla środowiska
  • N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska

Zakres stosowania i dawkowanie (dawki, uprawy, terminy - tabela szczegółowa)

Zalecane dawki i terminy stosowania Adengo 315 SC (zastosowanie, jak stosować Adengo 315 SC) w zależności od szkodnika i choroby - karencja, okres karencji Adengo 315 SC i przygotowanie roztworu (jakie proporcje i jak rozcieńczać) - ile na litr na hektar itd...

Uprawa Agrofag Dawkowanie Termin stosowania Zastosowanie małoobszarowe
kukurydza chwastnica jednostronna 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza fiołek polny 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza gwiazdnica pospolita 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza jasnota purpurowa 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza komosa biała 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza przytulia czepna 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza rdest powojowaty 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza rdest ptasi 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza rumian pospolity 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza samosiewy rzepaku 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza szarłat szorstki 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza tasznik pospolity 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie
kukurydza włośnica 0,33 - 0,44 l/ha b.d. Nie