Medax Top 350 SC czy Regalis 10 WG

Porównanie preparatów Medax Top 350 SC i Regalis 10 WG - dawkowanie, zastosowanie, uprawy

Porównanie Medax Top 350 SC i Regalis 10 WG

Ogólne dane o ciągniku Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
Nazwa preparatu Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
Opinie Opinie o Medax Top 350 SC Opinie o Regalis 10 WG
Pytania Pytania o Medax Top 350 SC Pytania o Regalis 10 WG

Etykieta i karta charakterystyki

Parametry techniczne Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
Grupa Regulatory wzrostu Regulatory wzrostu
Nazwa handlowa środka ochrony roślin Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
Producent w Polsce BASF SE Carl-Bosch - Strasse,
67056 Ludwigshafen,
Niemcy
b.d.
Pakowanie BASF SE,
Niemcy
BASF SE,
Niemcy
Rodzaj preparatu
  • Regulator wzrostu
  • Regulator wzrostu
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • chlorek mepikwatu - 300 g
  • proheksadion wapnia - 50 g
  • proheksadion wapnia - 10 %

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
szkodliwy tak nie
Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe tak nie
R22 tak nie
nie jest klasyfikowany zgodnie zgodnie z kryteriami określonymi w przep. subst. i prep. chemicznych nie tak
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne (R51) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) tak nie
niebezpieczny dla środowiska tak tak
N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska tak nie
N oraz zwroty R50/53 nie tak

Zastosowanie (choroba lub szkodnik)

Agrofag Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
- tak nie
ograniczenie wyrastania silnych pędów nie tak
skrócenie jednorocznych przyrostów pędów nie tak

Uprawy

Uprawy Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
pszenica ozima tak nie
pszenżyto ozime tak nie
jabłoń nie tak

Dawkowanie

Uprawa Szkodnik lub choroba Medax Top 350 SC Regalis 10 WG
pszenica ozima - 0,8 - 1,25 l/ha
pszenżyto ozime - 0,8 - 0,125 l/ha
jabłoń skrócenie jednorocznych przyrostów pędów 0,75-2 kg/ha
jabłoń ograniczenie wyrastania silnych pędów 0,75-2 kg/ha