Fazor 80 SG czy Himalaya 80 SG

Porównanie preparatów Fazor 80 SG i Himalaya 80 SG - dawkowanie, zastosowanie, uprawy

Porównanie Fazor 80 SG i Himalaya 80 SG

Ogólne dane o ciągniku Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
Nazwa preparatu Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
Opinie Opinie o Fazor 80 SG Opinie o Himalaya 80 SG
Pytania Pytania o Fazor 80 SG Pytania o Himalaya 80 SG

Etykieta i karta charakterystyki

Parametry techniczne Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
Grupa Regulatory wzrostu Regulatory wzrostu
Nazwa handlowa środka ochrony roślin Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
Producent w Polsce b.d. Agriphar SA 26 rue de Renory,
B 4102 Ougree,
Belgia
Pakowanie Chemtura Corporation Inc.,
USA
Agriphar SA,
Belgia
Rodzaj preparatu
  • Regulator wzrostu
  • Regulator wzrostu
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej - 80 %
  • hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej - 80 %

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych tak nie
b.d. nie tak
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych tak nie
b.d. nie tak

Zastosowanie (choroba lub szkodnik)

Agrofag Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka tak nie
zapobieganie wyrastaniu tak nie
zapobieganie wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie tak nie
- nie tak

Uprawy

Uprawy Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
cebula tak tak
pasynki tytoniu tak nie
ziemniak tak nie

Dawkowanie

Uprawa Szkodnik lub choroba Fazor 80 SG Himalaya 80 SG
cebula zapobieganie wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie 4 kg/ha w 300 l wody
pasynki tytoniu zapobieganie wyrastaniu 0,54% (54 g w 10 litrach wody)
ziemniak zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka 5 kg/ha w 300-600 l wody
cebula - - maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3,75 kg/h
- zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3,75 kg/ha