Diquanet 200 SL czy Reglone 200 SL

Porównanie preparatów Diquanet 200 SL i Reglone 200 SL - dawkowanie, zastosowanie, uprawy

Porównanie Diquanet 200 SL i Reglone 200 SL

Ogólne dane o ciągniku Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
Nazwa preparatu Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
Opinie Opinie o Diquanet 200 SL Opinie o Reglone 200 SL
Pytania Pytania o Diquanet 200 SL Pytania o Reglone 200 SL

Etykieta i karta charakterystyki

Parametry techniczne Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
Grupa Preparaty chwastobójcze Preparaty chwastobójcze
Nazwa handlowa środka ochrony roślin Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
Producent w Polsce Certiplant NV Lichtenberglaan,
3800 Sint-Truiden,
królestwo Belgii
Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Powązkowska,
01-797 Warszawa
Pakowanie Certiplant NV,
królestwo Belgii
Syngenta Limited,
Wielka Brytania
Rodzaj preparatu
  • Chwastobójczy
  • Chwastobójczy
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • dikwat - 200 g
  • dikwat - 200 g

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
toksyczny tak tak
szkodliwy tak nie
drażniący tak tak
uczulający tak nie
T tak nie
R22 tak nie
R23 tak nie
R37/38 tak nie
R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą) tak nie
R48/25 tak nie
T oraz zwroty R22 nie tak
R37 oraz R25 nie tak
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi tak nie
niebezpieczny dla środowiska tak tak
N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska tak nie
N oraz zwrot R50/53 nie tak

Zastosowanie (choroba lub szkodnik)

Agrofag Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
fiołek polny tak nie
gwiazdnica pospolita tak nie
komosa biała tak nie
łoboda rozłożysta tak nie
przetacznik perski tak nie
przytulia czepna tak nie
rzeżucha włochata tak nie
starzec zwyczajny tak nie
tasznik pospolity tak nie
desykacja nie tak
desykacja plantacji nasiennych nie tak
desykcja plantacji przeznaczonych na przerób przemysłowy nie tak
niszczenie naci nie tak

Uprawy

Uprawy Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
rzepak jary tak tak
rzepak ozimy tak tak
ziemniak tak nie
bób plantacje nasienne nie tak
bobik nie tak
gorczyca biała nie tak
gorczyca sarepska nie tak
koniczyna biała nie tak
kostrzewa łąkowa nie tak
kupkówka pospolita nie tak
len oleisty nie tak
lucerna siewna nie tak
łubin biały nie tak
łubin wąskolistny nie tak
łubin żółty nie tak
słonecznik nie tak
stokłosa bezostna nie tak
tymotka łąkowa nie tak
wyka nie tak
ziemniak (plantacje nasienne) nie tak
ziemniak jadalny nie tak
ziemniak przemysłowy nie tak

Dawkowanie

Uprawa Szkodnik lub choroba Diquanet 200 SL Reglone 200 SL
rzepak jary fiołek polny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary gwiazdnica pospolita Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary przetacznik perski Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary rzeżucha włochata Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary starzec zwyczajny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary tasznik pospolity Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary komosa biała Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary łoboda rozłożysta Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak jary przytulia czepna Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy fiołek polny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy gwiazdnica pospolita Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy przetacznik perski Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy rzeżucha włochata Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy starzec zwyczajny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy tasznik pospolity Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy komosa biała Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy łoboda rozłożysta Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
rzepak ozimy przytulia czepna Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.
ziemniak fiołek polny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak gwiazdnica pospolita Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak przetacznik perski Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak rzeżucha włochata Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak starzec zwyczajny Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak tasznik pospolity Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak komosa biała Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak łoboda rozłożysta Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
ziemniak przytulia czepna Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 - 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
bób plantacje nasienne desykacja 2,5-3 l/ha
bobik desykacja 2,5-3 l/ha
gorczyca biała desykacja 2-3 l/ha
gorczyca sarepska desykacja 2-3 l/ha
koniczyna biała desykacja 2-3 l/ha
kostrzewa łąkowa desykacja 2-3 l/ha
kupkówka pospolita desykacja 2-2,5 l/ha
len oleisty desykacja 2-3 l/ha
łubin biały desykacja 2,5-3 l/ha
łubin wąskolistny desykacja 2,5-3 l/ha
łubin żółty desykacja 2,5-3 l/ha
lucerna siewna desykacja 2-3 l/ha
rzepak jary desykacja plantacji nasiennych 2-3 l/ha
rzepak jary desykcja plantacji przeznaczonych na przerób przemysłowy 2-3 l/ha
rzepak ozimy desykacja plantacji nasiennych 2-3 l/ha
rzepak ozimy desykcja plantacji przeznaczonych na przerób przemysłowy 2-3 l/ha
słonecznik desykacja 2-3 l/ha
stokłosa bezostna desykacja 2-3 l/ha
tymotka łąkowa desykacja 3 l/ha
wyka desykacja 2,5-3 l/ha
ziemniak jadalny niszczenie naci Środek stosować w dawkach dzielonych: I zabieg w dawce 2-3 l/ha, II zabieg w 4-6 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha
ziemniak (plantacje nasienne) niszczenie naci Środek stosować w dawkach dzielonych: I zabieg w dawce 2-3 l/ha, II zabieg w 4-6 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha
ziemniak przemysłowy niszczenie naci Środek stosować w dawkach dzielonych: I zabieg w dawce 2-3 l/ha, II zabieg w 4-6 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha