Captan 80 WG czy Raptan-Pro 80 WG

Porównanie preparatów Captan 80 WG i Raptan-Pro 80 WG - dawkowanie, zastosowanie, uprawy

Porównanie Captan 80 WG i Raptan-Pro 80 WG

Ogólne dane o ciągniku Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
Nazwa preparatu Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
Opinie Opinie o Captan 80 WG Opinie o Raptan-Pro 80 WG
Pytania Pytania o Captan 80 WG Pytania o Raptan-Pro 80 WG

Etykieta i karta charakterystyki

Parametry techniczne Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
Grupa Fungicydy
Nazwa handlowa środka ochrony roślin Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
Producent w Polsce Arysta LifeScience North America Corporation First Street,
94105 San Fransisco,
USA
Robbin Aalbers Agrochemical Trading General Gavinstraat,
6552 MP Groesbeck,
Królestwo Niderlandów
Pakowanie Arysta LifeScience North America Corporation,
USA
Adama Agriculture B.V,
Królestwo Niderlandów
Rodzaj preparatu
  • Fungicyd
  • Fungicyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • kaptan - 80 %
  • kaptan - 800 g

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
szkodliwy tak nie
Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe nie tak
R36 - działa drażniąco na oczy (preparat aplikowany do worka spojówkowego oka zwierzęcia powodują wyraźne uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia preparatu, utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny) nie tak
R40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego nie tak
R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą) nie tak
Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat
Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
bardzo toksyczny tak nie
R50/53 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (R50) i może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R53) - toksyczność ostra wynosi 96 godzin dla ryb lub 48 godzin dla rozwielitek lub 72 godziny dla glonów; ddoatkowo preparat nie ulega łatwo rozkładowi nie tak

Zastosowanie (choroba lub szkodnik)

Agrofag Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
drobna plamistość liści jabłoni tak nie
gorzka zgnilizna tak tak
parch gruszy tak tak
parch jabłoni tak tak
drobna plamistość liści drzew pestkowych nie tak

Uprawy

Uprawy Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
grusza tak tak
jabłoń tak tak
wiśnia tak tak

Dawkowanie

Uprawa Szkodnik lub choroba Captan 80 WG Raptan-Pro 80 WG
grusza parch gruszy zapobiegawczo - 1,9 kg/ha interwencyjnie - 2,8 kg/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
jabłoń parch jabłoni zapobiegawczo - 1,9 kg/ha interwencyjnie - 2,8 kg/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
jabłoń drobna plamistość liści jabłoni zapobiegawczo - 1,9 kg/ha interwencyjnie - 2,8 kg/ha
wiśnia gorzka zgnilizna 1,9-2,8 kg/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.
wiśnia drobna plamistość liści drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,9 kg/ha.